Spor Kültürü

 

Amaçları
Herkesin spor yaptığı bir ülke hedefine ulaşmak sporu yaşamın parçası ve yaşam biçimi haline getirmek spor altyapısının gelişimini ve genişlemesini sağlamak elit sporcu havuzunun büyümesine destek olmak spora erişim imkanlarını artırmak

Hedef Kitlesi
• Yükseköğretim Dahil Eğitim-Öğretim Çağındaki Tüm Öğrenciler
• Yerelde Yaşayan Tüm Vatandaşlar 

Uygulama Alanları
• Üniversiteler ve okullar
• Yerelde kamu kurumlarına ait tüm tesisler

Uygulama Yöntemi
• İl ve ilçelerde kamu kurumlarının kurullar marifetiyle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması
• Okulu merkeze alarak okul düzeyinde sporu geliştirmek ve tüm öğrencilerin spor yapmasını sağlayacak etkinlikleri düzenlemek
• Yerelde vatandaşların spora katılımını sağlayacak etkinlik ve faaliyetleri öncelikle bakanlık projelerini hayata geçirmek suretiyle sağlamak

Felsefesi
Yerelde kamu kurumlarına ve diğer aktörlere ait fiziki kapasite ve insan kaynağının sporun tabana yayılması ve bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin sağlanması için en üst idarecinin başkanlığında oluşturulan kurullar vasıtasıyla ortak amaçlara yöneltilmesi