Nitelikli İnsan Kaynağı Antrenör Eğitim Programı
Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilmektedir.
Temel Eğitim uzaktan eğitim modeli ile Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir.

Antrenörlerin Kapasite Geliştirme Eğitimleri
Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim sistemi içerisinde spor bilimleri temel alanlarını oluşturan 5 alanda 18 farklı dersten yaklaşık 27 saatlik ders verilmesi öngörülmektedir.
Yüz Yüze Eğitim
27 saatlik ders içeriklerinin hazırlanmasında Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından yaklaşık 20 alan uzmanı akademisyen görev almaktadır.

Hakem Eğitimleri
Federasyonlar; bünyesinde bulunan spor branşlarına yönelik hakem eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Spor Teknik Elemanları Eğitimleri
Çeşitli branşlardaki teknik spor elemanları Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleri bünyesinde hizmet içi eğitimler almaktadır.

Spor Yöneticileri Eğitimi
İhtiyaç duyulması halinde bakanlığımız ve federasyonlar tarafından açılan kurslar, seminerler ile alanında uzmanlaşan kurumlar tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler verilmektedir.

Federasyon Ve Kulüp Yöneticileri Eğitimleri
İhtiyaç duyulması halinde bakanlığımız ve federasyonlar tarafından açılan kurslar, seminerler ile alanında uzmanlaşan kurumlar tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler verilmektedir.

Spor Tesisleri Yönetici Eğitimleri
İhtiyaç duyulması halinde bakanlığımız ve federasyonlar tarafından açılan kurslar, seminerler ile alanında uzmanlaşan kurumlar tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler verilmektedir.
Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Staj Programı

Spor Eğitimi Bilim Kurulu
Ülkemizde sporu uluslararası standartlara uygun şekilde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan yeni bilimsel yöntem ve projelerin tespiti, başlatılması, günümüz koşullarına göre düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması amacıyla Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun yapısı, görevleri ve işleyişine dair çalışmalar sürdürülmektedir.
Bölgesel Spor Eğitimi Bilim Kurulu
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerelde sunmuş olduğu hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, sporun paydaşlarıyla işbirliğine dönük çalışmalar yapmak, bölgedeki spor elemanlarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Bölgesel Spor Eğitimi ve Bilim Kurulları oluşturulmasına dair çalışmalar da devam etmektedir.
Üniversitelerin Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Antrenörlük Uygulama Programı
Spor bilimleri alanında eğitim veren üniversitelerin antrenörlük eğitimi bölümlerinin akademik programında zorunlu uzmanlık dalı antrenörlük uygulama dersleri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin zorunlu uzmanlık spor dalı antrenörlük uygulamalarını, Bakanlığımızın YÖK ile birlikte belirleyeceği program çerçevesinde yapmaları sağlanacaktır.

Spor Federasyonları-Spor Bilimleri Fakültelerinin Etkin İşbirliği
Ülkemizde bazı branşlarında Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim almış nitelikli insan kaynağı konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Spor alanında ilgili spor dalının gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmak amacıyla

Atıcılık, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling, Dağcılık, Eskrim, Halter, Hokey, Kano, Kayak, Kürek, Modern Pentatlon, Oryantiring, Rafting, Sutopu, Triatlon, Vücut Geliştirme ve Fitness ve Yelken olmak üzere toplam 21 spor dalıyla ilgili üniversite, spor federasyonu ve Bakanlığımız işbirliği içerisinde bir çalışma başlatılmıştır.