Etkin Tesis Yönetimi İlde Bulunan Üniversite, Belediye Dahil Olmak Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluşların Spor Tesislerinin İş Birliği İçinde Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılması

Özel Sektöre Ait Spor Tesislerinin Koordinasyon Ve İşbirliği İçinde Spor Faaliyetlerinde Kullandırılabilmesinin Sağlanması Tesislerden Maksimum Süre İle Yararlanılması

Nüfusu 50.000 Ve Üzeri Olan İlçelerde Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Basketbol Sahası Gibi Kapalı Ve Açık Spor Salonlarını İhtiva Eden Kompleks Tesislerin İnşa Edilmesi

Vatandaşların Yararlanmasına Uygun Antreman Amaçlı Butik, Mahalle Tipi Tesislerin İnşa Edilmesi

Stad, Spor Salonu Ve Spor Komplekslerinin Yaşayan Tesisler Haline Dönüştürülmesi

Tesislerin Fuar, Kongre, Sergi Vb Farklı Amaçlar İçin Kullanılması

İl Ya Da İlçede Yukarıda İfade Edildiği Şekilde Tüm Tesislerin Etkin, Verimli Ve Koordinasyon İçinde Kullanılması Dolayısyla Her Yaş Grubundan Bireylerin Spor Yapmaya Teşvik Edilmesi

Yukarıda İfade Edilen Kompleks Tesisler Sayesinde İl Ya Da İlçede Branş Gelişimlerinin Teşvik Edilmesi